.

Kuks

Kuks, toť jeden z nejimpozantnějších barokních areálů v Čechách. Vznik, sláva a pád  lázeňského areálu a zámku v Kuksu je nedílně spjat s osobou jediného muže – hraběte Františka Antonína Šporka (1662 – 1738). Jeho otec, generál Jan Špork, byl za své vojenské zásluhy císařem r. 1664 povýšen do šlechtického stavu a získal v Čechách rozsáhlé majetky, což později umožnilo jeho nejstaršímu synovi uskutečnit kolosální stavební projekt evropského formátu.

                  

Asi nejznámější památkou na Kuksu je soubor soch Matyáše Bernarda Brauna (1684–1738). Jedná se předevšímo alegorické řady Ctností a Neřestí, soubor celkem 24 plastik tesaných v rozmezí pouhých dvou let po r. 1717 a umístěných podél severního průčelí špitální budovy.

                  

Hlavní prohlídkový okruh zavede do vnitřních prostor kukského špitálu, mj. do bývalého hlavního nemocničního sálu, kostela nejsv. Trojice s hraběcí hrobkou, sakristie nebo barokní lékárny U granátového jablka. V šesti místnostech Českého farmaceutického muzea, střediska Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, poznáte vývoj lékáren od baroka do 20. století. K vidění j ezde také stálá expozice Národního muzea, a to Dittrichova lékárna z domu v Nerudově ulici v Praze.

                 

Na kole i pěšky